پاورپوینت درس 7 جهان اسلام در عصر خلافت عباسی تاریخ2یازدهم

پاورپوینت درس 7 جهان اسلام در عصر خلافت عباسی تاریخ2یازدهم

پاورپوینت درس جهان اسلام در عصر خلافت عباسی تاریخ2یازدهم

پاورپوینت درس 7 جهان اسلام در عصر خلافت عباسی

پاورپوینت درس هفتم جهان اسلام در عصر خلافت عباسی تاریخ2

درس 7
جهان اسلام در عصر خلافت عباسی
پس از امویان، یکی دیگر از خاندان های قریش به نام بنی عباس، خلافت را به دست گرفت ( 132 ق). حکومت عباسیان، تا هنگام یورش مغولان به بغداد و کشته شدن آخرین خلیفه عباسی دوام آورد(656 ق). در این مدت، تحولات سیاسی، اجتماعی، علمی وفرهنگی مهمی به وقوع پیوست که سرنوشت جهان اسلام را تحت تأثیر قرار داد.
یکی از این تحولات شکل گیری خلافت فاطمیان در شمال آفریقا و رقابت سیاسی و مذهبی با خلافت عباسیان بود. در این درس، شما علل، آثار و نتایج برخی از این تحولات را شناسایی و بررسی خواهید کرد.

جهان اسلام در عصر خلافت عباسی, دانلود درس جهان اسلام در عصر خلافت عباسی تاریخ2, دانلود پاورپوینت درس 7 تاریخ 2 علوم انسانی, دانلود پاورپوینت درس 7 تاریخ2 یازدهم انسانی, دانلود پاورپوینت درس جهان اسلام در عصر خلافت عباسی تاریخ پایه یازدهم, دانلود پاورپوینت های درس 7 تاریخ 2 علوم انسانی, درس 7 جهان اسلام در عصر خلافت عباسی, درس جهان اسلام در عصر خلافت عباسی تاریخ2, درس هفت جهان اسلام در عصر خلافت عباسی تاریخ2, پاورپوینت جهان اسلام در عصر خلافت عباسی, پاورپوینت درس 7 تاریخ2 پایه یازدهم علوم انسانی, پاورپوینت درس 7 تاریخ2 یازدهم رشته علوم انسانی, پاورپوینت درس 7 جهان اسلام در عصر خلافت عباسی تاریخ 2 یازدهم, پاورپوینت درس 7 کتاب تاریخ2, پاورپوینت درس جهان اسلام در عصر خلافت عباسی تاریخ2یازدهم, پاورپوینت درس هفت تاریخ 2 رشته علوم انسانی, پاورپوینت درس هفت تاریخ 2 پایه دوم انسانی, پاورپوینت درس هفت تاریخ 2 یازدهم علوم انسانی درس جهان اسلام در عصر خلافت عباسی, پاورپوینت درس هفت تاریخ پایه یازدهم, پاورپوینت درس هفت جهان اسلام در عصر خلافت عباسی تاریخ 2 دوم دبیرستان, پاورپوینت درس هفتم جهان اسلام در عصر خلافت عباسی تاریخ

لینک دانلود فایل