x تبلیغات
فروشگاه پاورپوینت - صفحه 5

پاورپوینت جغرافیای درس4فصل دوم علوم انسانی سوم دبیرستان

پاورپوینت درس چهارم انسان و ساحل جغرافیا 2 سوم علوم انسانی

پاورپوینت جغرافیای درس4فصل دوم علوم انسانی سوم دبیرستان

پاورپوینت درس چهارم انسان و ساحل جغرافیا 2 سوم علوم انسانی

درس چهارم : انسان و ساحل

نواحى ساحلى با وجود شرایط مناسب طبیعى از تراکم زیاد جمعیّت برخوردار است. این نواحى براى ایجاد شهرها ….

توان هاى ساحل و نقش آن در زندگى انسان

در سواحل دلتایى٭ و خلیج هاى کوچک به دلیل وجود مواد غذایى فراوان و عمق کم و نسبتاً آرام، گونه هاى متنوع آبزیان زندگى مى کنند؛ لذا سواحل دلتایى از نظر ماهى گیرى اهمیت زیادى دارند.

۱- در سواحل نواحى معتدل کرهٔ زمین شرایط مناسبى براى زندگى و ایجاد شهرها و روستاها و توسعهٔ برخى ورزش ها مانند شنا، موج سوارى و قایق رانى وجود دارد.انسان و ساحل, دانلود پاورپوینت جغرافیای سوم علوم انسانی, دانلود پاورپوینت درس 4 جغرافیا 2 سوم دبیرستان رشته علوم انسانی, دانلود پاورپوینت درس 4 جغرافیا سوم انسانی, دانلود پاورپوینت درس 4 جغرافیا2 سوم انسانی, دانلود پاورپوینت درس چهارم انسان و ساحل جغرافیا 2 سوم, دانلود پاورپوینت درس چهارم جغرافیای سوم انسانی, دانلود پاورپوینت درس4جغرافیای3علوم انسانی, پاورپوینت انسان و ساحل, پاورپوینت جغرافیای 3 رشته علوم انسانی, پاورپوینت جغرافیای درس4فصل دوم علوم انسانی سوم دبیرستان, پاورپوینت جغرافیای سوم دبیرستان, پاورپوینت درس 4 انسان و ساحل جغرافیا2 سوم دبیرستان رشته انسانی, پاورپوینت درس 4 جغرافی 2 سوم انسانی, پاورپوینت درس 4 جغرافیا سوم دبیرستان رشته علوم انسانی, پاورپوینت درس 4انسان و ساحل جغرافی سوم انسانی, پاورپوینت درس انسان و ساحل, پاورپوینت درس انسان و ساحل جغرافی سوم انسانی, پاورپوینت درس انسان و ساحل جغرافیا انسانی سوم دبیرستان, پاورپوینت درس انسان و ساحل جغرافیا2 سوم انسانی, پاورپوینت درس چهارم انسان و ساحل جغرافیا 2 سوم, پاورپوینت درس چهارم جغرافیا2 سوم انسانی, پاورپوینت درس4فصل دوم جغرافیای علوم انسانی سوم دبیرستان, پاورپوینت فصل2 درس 4 جغرافیا 2 سوم انسانی

لینک دانلود فایل

masterdoc.ir

پاورپوینت درس 3 نگاهی به جغرافیای انسانی ایران جغرافیا دوم دبیرستان

پاورپوینت درس 3 جغرافیا دوم دبیرستان

پاورپوینت درس 3 نگاهی به جغرافیای انسانی ایران جغرافیا دوم دبیرستان

درس سوم 3
نگاهی به جغرافیای انسانی ایران

دانلود درس سوم 3 نگاهی به جغرافیای انسانی ایران جغرافیا دوم دبیرستان، دانلود پاورپوینت درس 3 جغرافی دوم، دانلود پاورپوینت درس 3نگاهی به جغرافیای انسانی ایران جغرافی دوم دبیرستان، دانلود پاورپوینت درس سوم 3 نگاهی به جغرافیای انسانی ایران جغرافی دوم دبیرستان، درس سوم 3 نگاهی به جغرافیای انسانی ایران، نگاهی به جغرافیای انسانی ایران، پاورپوینت درس 3 جغرافیا دوم دبیرستان، پاورپوینت درس 3 جغرافیا عمومی دوم دبیرستان، پاورپوینت درس 3 جغرفیا دوم انسانی، پاورپوینت درس 3 جغرفیا دوم دبیرستان، پاورپوینت درس 3 جغرفیا دوم دبیرستان رشته ریاضی و فیزیک، پاورپوینت درس 3 جغرفیا دوم ریاضی، پاورپوینت درس 3 جغرفیا دوم علوم تجربی، پاورپوینت درس 3 نگاهی به جغرافیای انسانی ایران جغرافیا دوم دبیرستان، پاورپوینت درس سوم 3 نگاهی به جغرافیای انسانی ایران جغرافیا دوم دبیرستان، پاورپوینت درس سوم جغرافیا عمومی دوم دبیرستان، پاورپوینت درس سوم نگاهی به جغرافیای انسانی ایران جغرافیا عمومی دوم دبیرستان، پاورپوینت درس نگاهی به جغرافیای انسانی ایران

لینک دانلود فایل


masterdoc.ir

انواع قـــــــــــــراردادها

انواع قرارداد

انواع قرارداد

تحقیق درباره انواع قرارداد

مقدمه:
قرارداد یا عقد به توافق دو اراده ضروری در جهت ایجاد یک اثر حقوقی را گویند. به عبارت ساده تر هرگاه جهت به وجود آمدن یک اثر حقوقی همچون خرید(بیع)، اجاره و نظایر آن، نیاز به تلاقی و تراضی ضروری دو اراده باشد، عقد محقق می‌گردد. با این تعریف ماهیاتی چون وصیت تملیکی، وکالت، هبه و دیگر ماهیاتی که قبول قابل در آن قبول ضروری یا قبول عقدی نیست، از تعریف و شمول عقد خارج می‌شوند.
در قانون ایران
قانونگذار ایران در ماده ۱۸۳ قانون مدنی عقد را چنین تعریف نموده‌است: «عقد عبارت از اینست که دو یا چند نفر در مقابل دو یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد»

انواع قـــــــــــــراردادها
1 ــ قرارداد دو عاملی (کار فرما + پیمانکار )
در این شیوه ؛ کار فرما و مجری طراحی و مهندسی با کاری عملیات اجرایی پرژه با پیمانکار است .
2 ــ قرارداد سه عاملی (کارفرما +مهندس مشاور + پیمانکار )

این تحقیق بصورت فایل ورد در 12 صفحه همراه با فهرست مطالب و منابع تنظیم شده است

فهرست مطالب

عنوان صفحه
مقدمه ………………………………………….1
انواع قـــــــــــــراردادها ………………………………….. 1
مثلث قرارداد………………………………………………. 2
معرفی چند قرار داد…………………………………….. 2
مراحل انجام شیوه B.O.T ……………………………………. 3
اهداف اجرای پروژه به روش E.P.C ………………………….
محاسن قرار داد E.P.C…………………………………. 5
معایب قرار داد E.P.C ………………………………. 5
مراحل اجرای پروژه …………………………………… 7
قرارداد طرح و ساخت …………………….. 7
قراردادهای (پژوهشی و تحقیقاتی، قراردادهای کار ، قراردادهای تامین مالی ،داخلی ، خارجی)…. 8
قراردادهای (باز ، بسته، بازرگانی ،حمل و نقل ، تخییری …….9
قراردادهای ( چند جانبه، حجمی ، پیمانکاری) …………….10
نتیجه گیری …………………………………..13
منابع و ماخذ……………………………… 14

انواع قرار به صورت کامل, انواع قرارداد, انواع قرارداد.word, تحقیق اماده درباره انواع قراردادکاری, تحقیق بصورت ورد درباره قرارداد وانواع آن, تحقیق درباره انواع قرارداد, تحقیق درباره انواع قراردادهای کاری, تحقیق درباره قراردادها, تحقیق کامل درباره انواع قرارداد, تحقیق کامل درباره قرار دادکاری, دانلود انواع قرارداد, دانلود تحقیق انواع قرارداد, دانلود تحقیق درباره قراداد

لینک دانلود فایل

masterdoc.ir

پاورپوینت درس 2 نواحی انسانی چگونه پدید می ایند جغرافیا 2 سوم انسانی

پاورپونیت فصل اول درس دوم جغرافیای علوم انسانی سوم دبیرستان

پاورپوینت درس 2 نواحی انسانی چگونه پدید می ایند جغرافیا 2 سوم انسانی

پاورپونیت فصل اول درس دوم جغرافیای علوم انسانی سوم دبیرستان

درس دوم : نواحی انسانی چگونه پدید می آیند؟

در گذشته،بیشتر باور براین بود که محیط طبیعی همهٔ جنبه های زندگی انسان را به شدت تحت تأثیر قرار میدهد و عوامل محیطی در زندگی انسان نقش تعیین کننده دارند. این نظریه به نظریهٔ جبر محیطی معروف است. امروزه انسان با فعالیت های خود بر محیط طبیعی تأثیر چشم گیری گذاشته

….

دانلود پاورپوینت جغرافیا 2 سوم انسانی, دانلود پاورپوینت درس 2 نواحی انسانی چگونه پدید می ایند جغرافیا, دانلود پاورپوینت درس دوم جغرافیا2 سوم انسانی, دانلود پاورپوینت درس2جغرافیا سوم دبیرست, دانلود پاورپوینت کتاب جغرافیای سوم انسانی درس 2, درس دوم : نواحی انسانی چگونه پدید می آیند؟, نواحی انسانی چگونه پدید می آیند, نواحی انسانی چگونه پدید می آیند؟, پاورپونیت درس جغرافی سوم انسانی, پاورپونیت فصل اول درس دوم جغرافیای علوم انسانی سوم دبیرستان, پاورپوینت جغرافی انسانی سوم دبیرستان, پاورپوینت درس 2 جغرافیا 2 انسانی, پاورپوینت درس 2 جغرافیا 2 سوم دبیرستان رشته انسانی, پاورپوینت درس 2 جغرافیا 2 سوم علوم انسانی, پاورپوینت درس 2 نواحی انسانی چگونه پدید می آیند؟ جغرافی سوم انسانی, پاورپوینت درس 2 نواحی انسانی چگونه پدید می ایند جغرافیا, پاورپوینت درس دوم جغرافیا سوم انسانی, پاورپوینت درس دوم فصل اول نواحی انسانی چگونه پدید می آیند؟ جغرافی سوم انسانی, پاورپوینت درس نواحی انسانی چگونه پدید می آیند جغرافی سوم انسانی, پاورپوینت درس نواحی انسانی چگونه پدید می آید, پاورپوینت فصل اول جغرافیای علوم انسانی سوم دبیرستان, پاورپوینت فصل اول درس 2 جغرافیا 2 انسانی, پاورپوینت نواحی انسانی چگونه پدید می آیند؟ جغرافیا 2 سوم انسانی

لینک دانلود فایل

masterdoc.ir

پاورپوینت تعیین عمر با روش کربن14

پاورپوینت تعیین عمر با روش کربن14

کربن بخش بسیار مهمی در تمامی موجودات زنده‌است و تا آنجا که می‌دانیم بدون این عنصر زندگی وجود نخواهد داشت(به برتر پنداری کربن مراجعه کنید). عمده‌ترین کاربرد اقتصادی کربن، فرم هیدروکربنها می‌باشد……

پیشینه
کربن (واژه لاتین carbo به معنی زغال چوب) در دوران پیش از تاریخ کشف …..

پاورپوینت تعیین عمر موجودات زنده با کربن 14

پیدایش

تقریباً ده میلیون ترکیبات کربنی که برای دانش شناخته شده‌اند وجود دارد که هزاران نوع آنها در فرایندهای حیاتی و واکنشهای آلی بسیار مهم اقتصادی، ضروری می‌باشند. این عنصر به مقدار فراوان در خورشید، ستارگان، ستاره‌های دنباله دار و نیز در جو بیشتر سیارات یافت می‌شود. بعضی از شهاب سنگها حاوی الماسها…….کروسکپی هستند که در زمانیکه منظومه شمسی هنوز یک دیسک گازی شکل بود شکل گرفته‌ان…..

تحقیق کامل درباره تخمین عمر با روش کربن 14, تحقیق کامل درباره کربن 14, تعیین عمر با c14, دانلود پاورپوینت تعیین عمر با روش کربن14, دانلود پاورپوینت درباره تعین عمر درختان و موجودات, دانلود پاورپوینت کربن 14, دانلود پاورپوینت کربن چهارده, پاورپوینت آماده سالیابی با کربن14, پاورپوینت آماده کربن, پاورپوینت برای ارائه درس تاریخ, پاورپوینت برای ارائه درس زمین شناسی, پاورپوینت تعیین عمر اشیاء با کربن14, پاورپوینت تعیین عمر با روش کربن 14, پاورپوینت تعیین عمر با روش کربن14, پاورپوینت تعیین عمر با کربن

لینک دانلود فایل


masterdoc.ir

پاورپوینت ابررسانا

پاورپوینت ابررسانا

پاورپوینت ابررسانا

ویژگی ابررسانایی از سوی پروفسور هلندی، کمرلینگ اونز 1 در سال 1911 در دانشگاه لیدن 2 دیده شد. وی دریافت که در دمای خیلی پایین، مقاومت جیوه تا حد اندازه‌گیری ناپذیری کاهش می‌یابد……….

وی دریافت هنگامی که دمای جیوه به سوی صفر هروسپ(مطلق) کاهش داده می‌شود،
روند کم شدن آرام مقاومت به ناگهان نزدیک به دمای 4 درجه کلوین با افت بسیار بزرگی روبرو شده و پایینتر از این دما، جیوه هیچ گونه مقاومتی از خود نشان نمی‌دهد. اونز به این پی‌آمد رسید که در دمای کمتر از 4 درج

ابررسانایی چیست بصورت پاورپوینت, ابررسانایی.pptx, تحقیق درباره ابررسانا بصورت پاورپوینت, تحقیق کامل درباره ابررسانا, دانلود پاورپوینت ابررسانایی, دانلود پاورپوینت درباره ابر رسانایی, دانلود پاورپوینت درباره رسانایی, پاورپوینت آماده ابررسانا, پاورپوینت ابررسانا, پاورپوینت برای ارائه رشته فیزیک, پاورپوینت جدید فیزیک, پاورپوینت دانشجویی فیزیک, پاورپوینت فیزیک ابررسانایی

لینک دانلود فایل


masterdoc.ir

پاورپوینت اصول و آداب معاشرت

پاورپوینت اصول و آداب معاشرت

پاورپوینت اصول و آداب معاشرت

مقدمه و تعریف:

معاشرت، واژه ای عربی برگرفته از عشره به معنای آمیختن و مصاحبت است.

اصول و مبانی معاشرت برگرفته از عقل، فطرت و ایمان است . رعایت حقوق متقابل افراد و رعایت حقوق والدین و همسر، ضرورت ارتباط موثر و همزیستی با مردم، لذت عفو نسبت به یکدیگر، عدم داشتن سوء ظن به هم نوعان و ضرورت تواضع و فروتنی انسانها نسبت به هم ؛ از مصادیق آداب معاشرت صحیح شمرده می شود

پاورپوینت اصول و آداب معاشرت

تعریف:

تحقیق کامل درباره اصول و آداب معاشرت, دانلود پاورپوینت, دانلود پاورپوینت اصول و آداب معاشرت, دانلود پاورپوینت اصول و اداب معاشرت, پاورپوینت آماده درباره اصول وآداب معاشرت, پاورپوینت اداب معاشرت, پاورپوینت اصول و آداب, پاورپوینت اصول و آداب معاشرت, پاورپوینت جدید اجتماعی, پاورپوینت درباره اداب معاشرت, پاورپوینت درس امور تربیتی, پاورپوینت فرهنگی اجتماعی برای ارائه, پاورپوینت معاشرت

لینک دانلود فایل


masterdoc.ir

تحقیق آماده درباره کوه سبلان

تحقیق آماده درباره کوه سبلان

تحقیق درباره کوه سبلان

تحقیق آماده درباره کوه سبلان


تحقیق کوه سبلان sabalan

سبلان (تلفظ نام در ترکی آذربایجانی: ساوالان)، از کوه‌های مرتفع ایران است که در شمال غرب این کشور و در استان اردبیل قرار دارد. سبلان سومین قله بلند ایران (پس از دماوند و علم‌کوه) و یک کوه آتشفشانی غیرفعال است. ارتفاع قله این کوه ۴۸۱۱ متر است و در بالای

تحقیق آماده درباره کوه سبلان, تحقیق بالای 10 صفحه ای از کوه سبلان, تحقیق به صورت word درباره کوه سبلان, تحقیق به صورت ورد درباره کوه سبلان, تحقیق درباره کوه, تحقیق درباره کوه سبلان, تحقیق کامل درباره سبلان, تحقیق کوه سبلان, تحقیق کوه سلان, دانلود تحقیق در مورد کوه سبلان, دانلود تحقیق سبلان, دانلود سبلان

لینک دانلود فایل


masterdoc.ir

پاورپوینت آلیاژ

پاورپوینت آلیاژ

پاورپوینت الیاژ

پاورپوینت آلیاژ

تعریف:
آلیاژ مخلوط یا محلول جامد فلزی متشکل از یک فلز اصلی که آن‌را فلز پایه می‌گویند با یک یا چند عنصر فلزی و یا غیرفلزی است. آلیاژ معمولا خواصی متفاوت از عناصر تشکیل دهنده خود دارد. بسته به میزان همگنی در اختلاط عناصر، آلیاژ می‌تواند تکفاز یا چند فازی باشد. هدف از آلیاژسازی، تغییر و بهبود خواص ماده مانند چقرمگی، استحکام، سختی و غیره‌ست. خواص فیزیکی آلیاژ با نمودار فازی توصیف می‌شود.

آلیاز چیست, آلیاژ چیست, انواع آلیاژها, دانلود پاورپوینت الیاز, دانلود پاورپوینت الیاژ, دانلود پاورپوینت درباره الیاژ, پاورپونت الیاز, پاورپوینت آلیازهای فلزی, پاورپوینت آلیاژ, پاورپوینت آماده درباره آلیاژ, پاورپوینت دانش آوزی الیاژ, پاورپوینت درس آزاد علوم راهنمایی, پاوپوینت الیاز, پاوپوینت الیاژلینک دانلود فایل

masterdoc.ir

پاورپوینت اسکندر مقدونی

پاورپوینت اسکندر مقدونی

پاورپوینت اسکندر مقدونی

اسکندر در روز ششم از ماه باستانی یونانی، هکاتومبایون، که احتمالاً متناظر با ۲۰ ژوئیهٔ سال ۳۵۶ ق م است در شهر پلا، پایتخت پادشاهی یونانی مقدونیهٔ باستان، زاده شد. پدر او، فیلیپ دوم، پادشاه مقدونیه بود و مادرش، المپیاس، دختر نئوپتولموس یکم، پادشاه اپیروس. المپیاس چهارمین همسر فیلیپ بود و با وجود آنکه فیلیپ هفت یا هشت همسر دیگر نیز داشت، المپیاس برای مدتی همسر اصلی او محسوب می‌شد احتمالاً به این دلیل که اسکندر را به دنیا آورده بود.اسکندر سوم مقدونیه (۲۰ یا ۲۱ ژوئیهٔ ۳۵۶ ق م در پلا – ۱۰ یا ۱۱ ژوئن ۳۲۳ ق م در بابل)، معروف به اسکندر کبیر (به یونانی: Ἀλἑξανδρος ὁ Μἑγας الکساندروس هو مگاس) و در متون زرتشتی ایران معروف به اسکندر گجستک (ملعون)، پادشاه مقدونیهٔ باستان بود. او در سال ۳۵۶ ق م در شهر پلا متولد شد و تا سن ۱۶ سالگی تحت تعلیم ارسطو قرار داشت………

دانلود پاورپوینت اسکندر, دانلود پاورپوینت اسکندر مقدونی, دانلود پاورپوینت مقدونیه, پاورپوینت آماده اسکندر مقدونی, پاورپوینت اسکندر, پاورپوینت اسکندر مقدونی, پاورپوینت تاریخ, پاورپوینت درباره اسکندر مقدونی, پاورپوینت درس ازاد تاریخ دوم دبیرستان, پاورپوینت مقدنی

لینک دانلود فایل


masterdoc.ir