پاورپوینت پودمان برق کاروفناوری پایه نهم

پاورپوینت پودمان 5 برق کاروفناوری پایه نهم

پاورپوینت پودمان پنجم برق کاروفناوری پایه نهم


برق
در تمام ساختما نها سیم کِشی برق وجود دارد.
بارها اتفاق می افتد که قسمتی از این سیستم دچارمشکل می شود و نیاز به تعمیر یا سیم کشی مجدددارد.


لینک دانلود فایل