x تبلیغات
فروشگاه پاورپوینت

پاورپوینت درس 4 آمادگی دفاعی دوم دبیرستان

پاورپوینت درس چهارم آمادگی دفاعی دوم دبیرستان

پاورپوینت درس چهارم آشنایی با یادمان های دفاع مقدس آمادگی دفاعی دوم دبیرستان

در اردوی راهیان نور، ما به زیارت تربت پاک غیورمردانی می رویم که با هجرت و کوچ عاشقانۀ خویش، هم با دشمن درون مبارزه کردند و هم با دشمنان بیرونی جنگیدند.

درس 4
آشنایی با یادمان های دفاع مقدس


لینک دانلود فایل

پاورپوینت درس پنجم جنگ نرم آمادگی دفاعی دوم دبیرستان

پاورپوینت درس 5 آمادگی دفاعی دوم دبیرستان

پاورپوینت درس 5 جنگ نرم آمادگی دفاعی دوم دبیرستان

پاورپوینت درس پنجم جنگ نرم آمادگی دفاعی دوم دبیرستان


جنگ نرم در پی تغییر هویت و شخصیت«جامعۀ هدف» است. در این جنگ اعتقادات، باورها و ارزش های اساسی یک جامعه مورد هجوم قرارمی گیرد.
درس 5
جنگ نرم

لینک دانلود فایلپاورپوینت درس 6 پدافند غیرعامل آمادگی دفاعی دوم دبیرستان

پاورپوینت درس 6 آمادگی دفاعی دوم دبیرستان

پاورپوینت درس 6 پدافند غیرعامل آمادگی دفاعی دوم دبیرستان

پاورپوینت درس ششم پدافند غیرعامل آمادگی دفاعی دوم دبیرستان

    پدافند غیرعامل ما را با شیوه های دفاعی بدون استفاده از ابزارهای نظامی آشنا می کند.

درس 6
پدافند غیرعامل


لینک دانلود فایل